پکیج

- برای محاسبه تقریبی ظرفیت پکیج مورد نیاز، متراژ واحد مسکونی را درعدد 150 (کیلو کالری) و متراژ واحدهای اداری را در عدد 100 (کیلو کالری) ضرب می کنیم.
2- در صورتیکه بخشی از مسیر دودکش پکیج  شوفاژ بصورت افقی ( بیش از 30 سانتی متر) باشد، استفاده ازپکیج های فن دار الزامی است.
3- در صورتیکه محل نصب پکیج گازی در بالکن یا فضای باز می باشد، باید از وزش مستقیم باد  یا جریان تند هوا محفوظ شده باشد.
4- فشار آب شهر  در محل نصب دستگاه پکیج  گازی می باید حداقل 1 و حد اکثر 3.5 اتمسفر باشد.
5- با توجه به هد پمپ سیر کولاتور در دستگاههای پکیج گرمایشی ، حداکثر طول لوله کشی افقی تا محل شوفاژ ها حدود 35 متر می باشد.

پکیج دیواری و زمینی
/ 0 نظر / 33 بازدید